Jakub Duczmalewski
Pomysłodawca projektu Sour Films. Czuwa nad całym procesem powstawania materiałów, a na planach odpowiada za obraz. 
Z wykształcenia inżynier, wykorzystuje swój analityczny umysł by tworzyć dopracowane obrazy. Zajmuje się również budową rigów oraz systemów motion control. 
Większość swojego czasu poświęca filmom, gdy ma dość, zajmuje się modelowanie 3d, żeglarstwem oraz wspinaczką

The originator of the Sour Films project. He oversees the entire process of creating materials and is responsible for the visuals on set. 
With an engineering background, he utilizes his analytical mind to create polished images. He also deals with rigging and motion control systems. 
Most of his time is devoted to films, and when he's had enough, he engages in 3D modeling, sailing, and climbing.
Tomasz Januszewski
Doświadczenie na rynku pracy jest kluczowe, dlatego już jako dziesięciolatek kupił swój pierwszy aparat fotograficzny (za pieniądze z Komunii rzecz jasna!). Po kilku latach zdobył lustrzankę, która po małym tuningu stała się również kamerą.
Podczas nagrań panuje nad kadrem i światłem, a w postprodukcji podkręca kolory oraz uwydatnia istotne detale produktów, które mają zachwycić oglądających.
Prywatnie miłośnik dobrej kawy i włoskiej pizzy prosto z (własnego) pieca. Złota rączka w domu, fan czterech kółek i kolei.

Experience in the job market is crucial, which is why he bought his first camera at the age of ten (with money from his communion, of course!). After a few years, he acquired a DSLR, which, after some tweaking, also became a camera. 
He controls the frame and light during shoots, and in post-production, he enhances colors and highlights important product details to captivate viewers. 
Privately, he's a lover of good coffee and Italian pizza straight from his (own) oven. A handyman at home, a fan of four wheels and railways.
Ala Cegłowska
Czuwa nad warstwą artystyczną projektu na każdym etapie jego powstawania. Podczas preprodukcji zajmuje się researchem - szuka inspiracji, obmyśla sposoby, na jakie można atrakcyjnie pokazać produkty. 
Na planie odpowiada za stylizację produktu i kieruje pracą, a w postprodukcji - ocenia każdą wersję materiału. Lubi oglądać filmy, najbardziej te spod znaku SourFilms, po tysiąc razy.

She oversees the artistic layer of the project at every stage of its development. During pre-production, she handles research - seeking inspiration and devising ways to creatively showcase products. 
On set, she is responsible for product styling and directing work, and in post-production, she evaluates each version of the material. She enjoys watching movies, especially those from Sour Films, a thousand times over.
Filip Wasilewski
W Sour Films zajmuje się montażem naszych produkcji. Jedną z rzeczy, która zawsze fascynowała go w tej dziedzinie jest nieskończona ilość sposobów pokazania identycznej sytuacji, wywołując w widzu różne odczucia. Swoje zdolności szlifował na pracy z teledyskami i fabułami na przestrzeni ponad 10 lat.
Filip czuwa też nad aspektami technicznymi, dbając o poprawne odwzorowywanie kolorów, tworzenie standardów plików wynikowych, jak i innych technikaliów kryjących się w dziedzinie postprodukcji.
 W wolnym czasie zajmuje się pracą nad własnymi materiałami wideo, jak i produkcją muzyki. Cały czas liczy na stanie się muzyczną sensacją roku, a na wszystkie Oscary ma już gotową półkę.

At Sour Films, he handles the editing of their productions. One thing that has always fascinated him in this field is the endless ways of depicting the same situation, eliciting different emotions in the viewer. He honed his skills working with music videos and narratives for over 10 years. 
Filip also oversees technical aspects, ensuring correct color reproduction, creating standards for output files, and other post-production technicalities. 
In his free time, he works on his own video materials and music production. He's still hoping to become the musical sensation of the year, and he already has a shelf ready for all the Oscars.
Bartłomiej Sprysak
Artystyczna dusza, która przeleje zarys Twoich pierwszych wizji na papier, ubierze go w atrakcyjne kształty, nasyci kolorem, a na końcu doda szczyptę magii.

Tworzy grafiki, fotomanipulacje, animacje i VFX’y, a więc wyczarowanie na ekranie rzeczy, których wcześniej tam nie było, to jego specjalność.

W chwilach oddechu, lubi walczyć z grawitacją podczas wspinaczki, przepaść w wirze emocji świata planszówek lub dać się pochłonąć kolejnej historii zaklętej w audiobooku.

An artistic soul who will transfer the outline of your initial visions onto paper, dress them in attractive shapes, saturate them with color, and finally add a pinch of magic. 
He creates graphics, photo manipulations, animations, and VFX, making things appear on screen that weren't there before his touch. 
In his moments of respite, he enjoys battling gravity while climbing, immersing himself in the whirlwind of emotions in board games, or getting absorbed in another story encapsulated in an audiobook.
Emilia Abłażewicz

Dba o każdy szczegół i zauważy najmniejszy włos czy paproch. Na planach Sour Films fotografuje produkty dostosowując kompozycję, oświetlenie, eksperymentując z perspektywą i różnymi technikami fotograficznymi. Jej celem jest podkreślenie unikalnych cech produktu i przyciągnięcie uwagi klientów. 
Oprócz fotografii produktowej ceni sobie także pracę z ludźmi. Chętnie wykonuje sesje rodzinne, biznesowe i par, a także różnego rodzaju reportaże, gdzie ważne jest uchwycenie chwili. 
Po godzinach lubi chwycić za pędzel i tworzyć wsłuchując się w audiobooki. Była tancerka zespołu ludowego nadal zafascynowana folklorem w kulturze, modzie i muzyce.

She takes care of every detail and notices the smallest hair or speck of dust. On the sets of Sour Films, she photographs products, adjusting composition and lighting, experimenting with perspective and various photographic techniques. Her goal is to highlight the unique features of the product and attract the attention of customers. 
Apart from product photography, she also values working with people. She gladly conducts family, business, and couple sessions, as well as various kinds of reportages where capturing the moment is crucial. 
In her spare time, she likes to pick up a paintbrush and create while listening to audiobooks. A former folk dance group member, still fascinated by folklore in culture, fashion, and music.
Aleksandra Lewicka
Montaż finalnych materiałów to zadanie Oli. Łączy wizję ekipy w jedną spójną całość.
 Największą satysfakcję sprawia jej tworzenie filmów, które wciągają z jednego kadru do drugiego, tak, że oglądający nawet nie wie jak to się stało. Finalizacja wizji członków Sour Films to zawsze ciekawe zadanie. 
Kiedy uda jej się oderwać od komputera uwielbia zanurzyć się w rytmie tańca towarzyskiego, analizować wszelkie statystyki i czytać niemieckie artykuły.

Finalizing the materials is Ola's task. She merges the team's vision into a coherent whole. 
Creating films that draw viewers from one frame to another, so seamlessly that the viewer doesn't even realize how it happened, brings her the greatest satisfaction. Finalizing the visions of Sour Films members is always an interesting task. 
When she manages to tear herself away from the computer, she loves to immerse herself in ballroom dance rhythms, analyze all sorts of statistics, and read German articles.
Szymon Bierżyński
Działa na zapleczu, ale efekty jego pracy docierają do was jako pierwsze. Dba o wizerunek Sour Films oraz komunikację ze światem. Dostarcza najświeższe informacje o każdym projekcie zanim pojawią się na portalach plotkarskich. 
Człowiek wielu pasji i talentów - w większości jeszcze nieodkrytych. Na szczęście umie pisać.

W wolnych chwilach irytuje sąsiadów za pomocą wzmacniacza gitarowego lub głośnego wydechu.

He operates in the background, but the effects of his work reach you first. He takes care of the Sour Films' image and communication with the world. He provides the latest information about each project before they appear on gossip portals. 
In his free time, he annoys his neighbors with a guitar amplifier or a loud exhaust.
Back to Top